Stránky žáka 63. + 4. třídy ZŠ Kaznějov - fž


Důležité dokumenty

Ústava České republiky

Ústava České republiky
Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2002 Sb. a 319/2009 Sb. Zdroj: Parlament České republiky - Poslanecká sněmovna (kompletní aktualizované znění)

—————

Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod
USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.   Zdroj: Parlament České republiky Poslanecká...

—————

Školský zákon (aktualizované úplné znění)

Školský zákon (aktualizované úplné znění)
561/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)   Úplné znění školského zákona od 1. ledna 2012 Úplné znění školského zákona od 1. ledna 2012 ve znění zákona č....

—————