Stránky žáka 63. + 4. třídy ZŠ Kaznějov - fž


Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod

USNESENÍ
předsednictva České národní rady
ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení
LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

 

Zdroj: Parlament České republiky Poslanecká sněmovna
(Kompletní aktualizované znění)