Stránky žáka 63. + 4. třídy ZŠ Kaznějov - fž


Ústava České republiky

Ústava České republiky

Ústava České republiky

ze dne 16. prosince 1992

ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2002 Sb. a 319/2009 Sb.

Zdroj: Parlament České republiky - Poslanecká sněmovna
(kompletní aktualizované znění)