Stránky žáka 63. + 4. třídy ZŠ Kaznějov - fž


Město Kaznějov

                    

 

Kaznějov je poprvé zmiňován již roku 1144, kdy jej český kníže Vladislav II. daroval jím založenému cisterciáckému klášteru v Plasích. Klášter byl podle langheimské tradice osazen v březnu 1145 řeholníky z bavorského Langheimu, prvních devět řeholníků získává od Vladislava II. knížecí dvorec Plasy a vesnice v okolí – Kaznějov, Sechutice, Vrážné a Nebřeziny

 


K jeho rozvoji jako průmyslové lokality došlo během 19. století, kdy zde bylo objeveno ložisko černého uhlí a podnikatel J. D. Starck otevřel chemickou továrnu. K dalšímu rozvoji Kaznějova přispělo i objevení kaolinu v roce 1903. Během 20. století se také výrazně změnila zástavba města, mezi zajímavé stavby té doby patří budova bývalé školy z let 1931 a 1939.

 

 

Obsah sekce Město Kaznějov
náhled podsekce stránky
   
  • Kaznějov dříve a nyní - přehled
  • Z Kaznějova (Kaznějov dříve a nyní + video • Kaznějov dříve a nyní - kombinované obrázky • Továrna dříve a nyní + video • Náves dříve a nyní + 2 videa • Kaplička + video • Kaznějovské rybníky 1939 - 1978 - 2008 • U železničního přejezdu + 2 videa • Alej v lukách dříve a nyní  + 2 videa)
  • Lidé v Kaznějově ( Kaznějovští hasiči - dříve - 1955 - 2014) + 2 videa • Kaznějovští ochotníci - 1913 - 1955 - 2014 • Fotbalisté 1954 - 2010 - 2014 • Děti + 2 videa • Absolventi kaznějovské školy + video • 
  • Kaznějovské školy (Kaznějovské školy v letech 1875 - 2014 na mapách • Kaznějovská škola v letech 1931 - 1939 a po roce 1945 v č.p. 220 • Nová kaznějovská základní škola od školního roku 1977(1978 - Školní ulice 479 • Webové stránky školy zskaznejov.webnode.cz od 2.9.2008 • Žáci a žákyně 1. třídy školního roku 1949/1950
  • Události (2014 05 Kaznějov - Noc kostelů • Vítání občánků Kaznějov - 2014 • Kaznějov 2014 02 - Masopust • 2013 09 - Kaznějov - parní lokotka v Kaznějově • dětský den Kaznějov 2013 • Besídka 3.B Kaznějov • Kaznějov 2013 06 - Hasiči na koupáku

 

VIDEO - Kaznějov City - 4:37 (fotografie s anglickými titulky)

K prohlédnutí zde: Adamson CZ - https://www.youtube.com/watch?v=WVdA4dZ7oy8

        

VIDEO - Kaznějov na vršíčku u vatinky - 5:25

Zdroj: Dušan Bělohradský - https://www.youtube.com/watch?v=HToYoQqMJQE


 

VIDEO - Kaznějov 2013 09 - Filmový týdeník - 3:53

Zdroj: Dušan Bělohradský - https://www.youtube.com/watch?v=250UezQo9-M