Stránky žáka 63. + 4. třídy ZŠ Kaznějov - fž


Evropská unie kolem dokola

      

 

Česká republika je od 1. května 2004 jedním z 27 členských států Evropské unie. Chceme-li se stát aktivními občany Evropské unie, potřebujeme znát fakta, informační zdroje, jazyky a komunikovat  - prostě se v EU trochu vyznat ...

 

Česká stopa

Zdroj: Euroskop - Projekty sjednocené Evropy

A proto toužíce po tom, aby takové války, loupeže, zmatky, požáry a vraždy ... přestaly a úplně byly vykořeněny a chvály hodnou jednotou do potřebného stavu vzájemné lásky a vzájemného bratrství byly uvedeny, rozhodli jsme se ... vytvořit takový svaz spojenectví, míru, bratrství a svornosti, jenž by pro úctu k Bohu a pro zachování víry neotřesitelně trval ... ve formě, jak dále následuje...

(Z návrhu Jiřího z Poděbrad na vytvoření mírové unie křesťanských států - 1464)

Ve snaze dostat husitské Čechy z politické izolace navrhl český král Jiří z Poděbrad vytvořit v Evropě unii křesťanských katolických států, která měla bránit vzájemným konfliktům a společně čelit vnějšímu nepříteli - vzmáhajícímu se tureckému nebezpečí. Unie měla mít společný legislativní orgán a smírčí soudní dvůr, který by rozhodoval spory mezi státy. Předsednictvo unie, které by fungovalo na základě rovnosti hlasů jednotlivých panovníků, mělo rozhodovat o vojenských taženích hrazených ze společné pokladny, do které by členské země přispívaly desátkem svých příjmů. Měla se konat pravidelná zasedání velvyslanců


Mapa Evropské unie 2012

 

Hymna Evropské unie

The European Union (anthem) – 5:14 -
video na YouTube (
Pictures of all 27 eu countries) 

 

Obsah sekce Evropská unie kolem dokola
náhledy podsekce stránky
 
  • obsah sekce EU na webu ZŠK
  
     
 
  • Slovensko
  • Spojené království
  • Německo
  • Francie
  • Itálie