Stránky žáka 63. + 4. třídy ZŠ Kaznějov - fž


Slovensko a slovenština - odkazy

Slovensko a slovenština - odkazy

 


Slovensko - odkazy
Slovenština jako jazyk
  • Štátny jazyk - Ministerstvo kultúry(MK SR je ústredným orgánom štátnej správy na úseku ochrany a starostlivosti o štátny jazyk) • Ako nehrešiť proti slovenčine (Slovník správnych a nesprávnych výrazov v slovenčine)
  • Slovenské jazykové servery: Slovenský národný korpus - Slovenský národný korpus (SNK) je databáza súčasných textov v slovenskom jazyku, zahŕňajúca široké spektrum jazykových štýlov spolu s prídavnými jazykovednými informáciami a výkonným vyhľadávacím
Oficiální servery Slovenska
Vyhledávače a portály
Zpravodajství, média a multimédia
Slovenské servery v ČR
České servery o Slovensku
Turistické informace
Další odkazy
Evropská unie ve slovenštině
Mapa Slovenska - https://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl