Stránky žáka 63. + 4. třídy ZŠ Kaznějov - fž


Keltové - Germáni - Vikingové

Šestidílný britský dokumentární seriál - KELTOVÉ
Čtyřdílný dokumentátní cyklus vysílaný na ČT2- GERMÁNI

 

KELTOVÉ

Wikipedie - Keltové: https://cs.wikipedia.org/wiki/Keltov%C3%A9

Keltové je pojmenování velké skupiny kmenů, které ve starověku obývaly západní, střední a částečně i jižní a východní Evropu, včetně území dnešního Česka, v sousedství Římanů, a představovaly tzv. laténskou kulturu

  

Šestidílný britský dokumentární seriál - KELTOVÉ


Keltové: Na počátku - 1. Část – 51:33
https://youtu.be/uiivs9oQEdE

Možno roztáhnout na celou obrazovku


Keltové: Poražení hrdinové - 2. Část – 50:25

https://youtu.be/3DyGzib19dA

Možno roztáhnout na celou obrazovku


Keltové: Posvátné háje - 3. Část – 51:31

https://youtu.be/qph5q6_5j50

Možno roztáhnout na celou obrazovku


Keltové: Od Kamelotu ke Kristu - 4. Část – 51:41

https://youtu.be/RPNSLUaDXu8

Možno roztáhnout na celou obrazovku


Keltové: Legendy a skutečnost - 5. Část – 50:48

https://youtu.be/AqYu-ddoCN8

Možno roztáhnout na celou obrazovku


Keltové: Píseň smrti - 6. Část – 49:41

https://youtu.be/ACG36IG2JAs

Možno roztáhnout na celou obrazovku

 

 

GERMÁNI

Wikipedie - Germáni - https://cs.wikipedia.org/wiki/Germ%C3%A1ni

Germáni jsou indoevropská etnolingvistická skupina původem ze Severní Evropy,
jenž lze popsat podle užívání germánských jazyků, které se ze starogermánštiny 
rozvětvily v předřímské době železné.

Termín byl používán k odkazu na etnické skupiny, které mluví germánským 
jazykem  a mají rodový původ a kulturní spojení se skupinami ze starověku Mezi moderní germánské národy patří Norové, Švédové, Dánové,IslanďanéNěmci,
RakušanéAngličanéHolanďané, Afrikánci, Vlámové, Frísové, Skotové z Lowlands
a další (včetně diaspor jako je například většina evropských Američanů).

Čtyřdílný dokumentátní cyklus vysílaný na ČT2


Germáni: 1.Barbaři proti Římu -
dokument (www.Dokumenty.TV) cz / sk – 52:24

https://youtu.be/QLIOdLY597Q
 

Možno roztáhnout na celou obrazovku


Germáni: 2.Bitva v Teutoburském lese -
dokument (www.Dokumenty.TV) cz / sk – 51:58

https://youtu.be/DSoChWFVMDM

         
Možno roztáhnout na celou obrazovku


Germáni: 3.Pax Romana
 - dokument (www.Dokumenty.TV) cz / sk – 52:25

https://youtu.be/OTvQ3VdejCE

Možno roztáhnout na celou obrazovku


Germáni : 4 Ve znamení kříže – 52:02

https://youtu.be/XwljD4FJXJc


Možno roztáhnout na celou obrazovku

 

 

VIKINGOVÉ

Wikipedie - Vikingové https://cs.wikipedia.org/wiki/Vikingov%C3%A9

Vikingové (přídavné jméno vikinský, přijatelné je taktéž vikingský) (vikingr-muži Fjordů) byli skandinávští mořeplavci, kteří se v 8. – 11. století vydávali na „viking“ – loupeživé výpravy do jižní a západní evropy. Pro konsolidující se evropské státy tehdy představovali hrozivé nebezpečí. Z hlediska etnického původu představovali severní větev Germánů. V Evropě byli nazýváni Normany (Francie), Dány (Anglie), Ascomany (Německo) nebo Varjagy (RusByzanc). Vikingský vůdce Erik Rudý se kolem roku 980 vydal do Ameriky, kde zřejmě jako jeden z prvních Vikingů doplul do Grónska a založil zde první osady. Erikův syn Leif též doplul na východní pobřeží dnešní Kanady.

Vikingové - vysíláno na Primě


Vikingové 1 – 50:03
https://youtu.be/kpPXXDo6XOI

Možno roztáhnout na celou obrazovku