Stránky žáka 63. + 4. třídy ZŠ Kaznějov - fž


Aktivity EVVO

Aktivity EVVO

Aktivity školy v oblasti environmentální výchovy byly v letech 2010 - 2012 součástí OP VK
-  5.AKTIVITA
Metodická podpora průřezového tématu Enviromentální výchova a její pilotní ověřování

A pokračují i nadále ...