Stránky žáka 63. + 4. třídy ZŠ Kaznějov - fž


VŠEZNÁLEK

VŠEZNÁLEK

VŠEZNÁLEK 
je název pro nově vybudované a hojně využívané Školní studijní a informační středisko.

Název střediska vybrali žáci v anketě, středisko bylo otevřeno 10. února 2011.