Stránky žáka 63. + 4. třídy ZŠ Kaznějov - fž


Evropská unie 123 - přehledný rozcestník užitečných odkazů Evropské unie

Evropská unie 123 - přehledný rozcestník užitečných odkazů Evropské unie

Evropská unie 123 - přehledný rozcestník užitečných odkazů Evropské unie 

Ke vzniku rozcestníku (15.5.2006) vedla dosavadní úroveň odkazů na informační zdroje EU a o EU na českých serverech včetně oficiálních. Server si neklade za cíl uvést co nejvíce všelijakých odkazů. Jeho filosofie je naopak založena na logickém uspořádání, třídění, užitečnosti a kvalitě odkazů (Více o projektu). Stránky serveru jsou uspořádány do 8 sekcí členěných do podsekcí – odtud z domácí stránky se na ně přímo dostanete.

 

Struktura webových stránek www.evropskaunie123.cz
 

sekce a podsekce rozcestníku sekce a podsekce rozcestníku

 


Každá podsekce obsahuje minirozcestník s vybranými odkazy na servery EU nebo ČR s problematikou Evropské unie a stručnou informaci – kdo se chce dozvědět více, může přejít na stránku s dalšími informacemi a odkazy o daném serveru nebo publikaci (odkazy typu » » více ). Pro ty, kdo se již v problematice EU cítí jako doma, pak slouží sekce Rozcestníky založená na obsahu podsekcí. Orientaci na serveru popisuje samostatná stránka.

Věřím, že tento rozcestník může přispět k rychlé a přehledné informaci o internetových zdrojích Evropské unie. Uvítám proto připomínky uživatelů k tomuto serveru nebo náměty na zařazení některého zajímavého tématu nebo odkazu na zdroj, který byl opomenut.

Doc. RNDr. František Žaloudek, CSc. - info@evropskaunie123.cz