Stránky žáka 63. + 4. třídy ZŠ Kaznějov - fž


1939 - 1977

1939 - 1977

1939 - 1977 - Přístavba a nástavba školy č.p. 220

  • S přístavbou a nástavbou školy se začalo v březnu 1939.
  • Stavbu prováděl a zajiťoval kaznějovský stavitel Václav Mádr.
  • Prázdniny začaly už 10. června.
  • Všechny práce byly skončeny tak, že 1.9.1939 mohl začít nový školní rok.


Škola nabyla vzhledu, který má dodnes (1977) - dnes je v č.p. 220 umístěn Městský úřad Kaznějov.

 

Zdroj: 100 let školy v Kaznějově 1875 - 1975. Vydal MNV v Kaznějově, okres Plzeň-sever, 1975

Umístění školy - Ke Škále - na mapách Kaznějova
Historická letecká mapa z 50. let 20. století

letecká mapa z roku 1952 s vyznačenýmí čísly domů v současnosti
a polohou Ke Škále 220 - škola v letech 1939 - 1977
tatáž mapa ze současnosti (16.5.2015)