Stránky žáka 63. + 4. třídy ZŠ Kaznějov - fž


1931 - 1939

1931 - 1939

Nová budova školy slavnostně otevřená 23. srpna 1931

 

Zdroj: 100 let školy v Kaznějově 1875 - 1975. Vydal MNV v Kaznějově, okres Plzeň-sever, 1975

 

"V chemické továrně pracuje v období 1. republiky asi 500 lidí. Kaznějov se stává střediskem průmyslu pro okolní obce. Roste počet obyvatel. Ve dvacátých letech dochází konečně k rozhodnutí postavit novou, moderní školní budovu. Byl zadán projekt, který zpracoval ing. architekt Bohuš Zápal. Stavbu provedla stavební firma stavitele Jaroslava Cibulky z Plzně za Kčs 910 000.-
Nová školní budova dostala číslo popisné 220."

 


 

 

Z historie
 

Archiv obce Kaznějov 1838–1945 (1951)

Inventář • EL NAD c.: 86 • AP c.: 230 • Karel Rom, Zuzana Kliková • Plasy 2010

ke stažení - pdf - 19 stran


 


 

Umístění školy - Ke Škále 220 - na mapách Kaznějova
Historická letecká mapa z 50. let 20. století

letecká mapa z roku 1952 s vyznačenýmí čísly domů v současnosti
a polohou Ke Škále 220 - škola v letech 1931 - 1939
tatáž mapa ze současnosti (16.5.2015)

Umístění školy - Ke Škále - na mapách Kaznějova
Historická letecká mapa z 50. let 20. století

letecká mapa z roku 1952 s vyznačenýmí čísly domů v současnosti
a polohou Ke Škále 220 - škola v letech 1939 - 1977
tatáž mapa ze současnosti (16.5.2015)