Stránky žáka 63. + 4. třídy ZŠ Kaznějov - fž


Historie

1790 - 1875

1790 - 1875
Obora - farská dřevěná škola od r. 1790 - žáci z Kaznějova chodili do školy v Oboře Z publikace 100 let školy v Kaznějově 1875 - 1975, vydané MNV Kaznějov v roce 1975 (ze str. 2 - 4)              Stará, dnes už zapomenutá cesta...

—————

1875 - 1931

Na obrázku jsou absolventi kaznějovské školy z roku 1957 a 1958 - ještě jako žáci mateřské školy (1949) na dvoře bývalé školy čp. 41 s paní učitelkou Zelenkovou   Škola v Kaznějově byla zřízena 1. ledna 1875 a pro žáky se otevřela 1. září 1875       V bývalém...

—————

1931 - 1939

1931 - 1939
Nová budova školy slavnostně otevřená 23. srpna 1931   Zdroj: 100 let školy v Kaznějově 1875 - 1975. Vydal MNV v Kaznějově, okres Plzeň-sever, 1975   "V chemické továrně pracuje v období 1. republiky asi 500 lidí. Kaznějov se stává střediskem průmyslu pro okolní obce. Roste počet...

—————

1939 - 1977

1939 - 1977
1939 - 1977 - Přístavba a nástavba školy č.p. 220 S přístavbou a nástavbou školy se začalo v březnu 1939. Stavbu prováděl a zajiťoval kaznějovský stavitel Václav Mádr. Prázdniny začaly už 10. června. Všechny práce byly skončeny tak, že 1.9.1939 mohl začít nový školní rok. Škola nabyla...

—————

1977 - dosud

1977 - dosud
1977 - dosud: Nová moderní škola v ulici Školní 479 Stavbu nové školy projektoval ing. architekt Malkus ze Stavoprojektu Plzeň. Školu postavily Pozemní stavby Plzeň. Škola byla slavnostně otevřena 1. září 1977 za přítomnosti ministra školství Milana Vondrušky. Umístění školy na historické mapě...

—————